Đã hoàn thành

133456 PSD to Wordpress

Need someone to take PSDs and convert them to wordpress themes. We are starting to design themes on a regular basis so doing a good job will mean future business. Themes must be liquid CSS - tabeless & xhtml compliant. Themes to be our exclusive property upon development.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress development themes, wordpress development job, website design wordpress themes, starting a business and need a good website, design wordpress themes, wordpress psd, PSD to wordpress website, psd to wordpress design, css to wordpress, convert website to wordpress, wordpress psds, website psd css development, need someone design wordpress, property design psd, convert css liquid, psd website wordpress, website themes psd, wordpress property, regular wordpress, xhtml liquid design, psd themes, psd tabeless, business psd, wordpress themes css, convert psd xhtml css wordpress

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét )

ID dự án: #1879627

Được trao cho:

andrehakim

Please check pm. Thanks

$25 USD trong 3 ngày
(90 Đánh Giá)
6.1