Đang Thực Hiện

Virtuemart, Wordpress and Oscommerce (Theme)

Hi,

I am looking for template/theme designer for virtuemart, Wordpress and Oscommerce theme designer...for ongoing/long term business relationship...

If u have some existing templates and will be according to requirements, wil like to purchase them..

I need theme ( in some cases complete website)

1. Joomla + Virtuemart

2. Oscommerce

3. Wordpress

bid only serious and for long term..

Thanks!

Kỹ năng: OSCommerce, Templates, Virtuemart, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: wordpress requirements, wordpress designer templates, website theme designer, theme designer wordpress, template wordpress designer, template theme website, templates wordpress designer, template designer wordpress, joomla designer templates, designer wordpress templates, designer theme wordpress, designer template wordpress, virtuemart wordpress template, wordpress virtuemart theme, virtuemart wordpress, wordpress ongoing, complete wordpress website templates, complete website wordpress, ongoing wordpress, template oscommerce 231, term relationship wordpress, design virtuemart templates, wordpress theme joomla template, virtuemart theme designer, oscommerce 231 template

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Varanasi, India

Mã Dự Án: #1011360

Đã trao cho:

elanceguru

Please see the PMB for more details.

$175 USD trong 5 ngày
(37 Đánh Giá)
6.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $188 cho công việc này

vniteam

i can help you

$200 USD trong 4 ngày
(60 Đánh Giá)
6.3