Đã hoàn thành

Virtuemart, Wordpress and Oscommerce (Theme)

Hi,

I am looking for template/theme designer for virtuemart, Wordpress and Oscommerce theme designer...for ongoing/long term business relationship...

If u have some existing templates and will be according to requirements, wil like to purchase them..

I need theme ( in some cases complete website)

1. Joomla + Virtuemart

2. Oscommerce

3. Wordpress

bid only serious and for long term..

Thanks!

Kĩ năng: OSCommerce, Templates, Virtuemart, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress templates for business, wordpress requirements, wordpress designer templates, website theme designer, theme designer wordpress, template wordpress designer, template theme website, templates wordpress designer, template for designer wordpress, template designer wordpress, template designer for wordpress, joomla designer templates, designer wordpress templates, designer theme wordpress, designer template wordpress, designer for wordpress, virtuemart wordpress template, wordpress virtuemart theme, virtuemart wordpress, WORDPRESS ONGOING, complete wordpress website templates, complete website wordpress, ongoing wordpress, template oscommerce 231, term relationship wordpress

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) Varanasi, India

ID dự án: #1011360

Được trao cho:

elanceguru

Please see the PMB for more details.

$175 USD trong 5 ngày
(37 Đánh Giá)
6.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $188 cho công việc này

vniteam

i can help you

$200 USD trong 4 ngày
(60 Nhận xét)
6.3