Đã hoàn thành

130872 Wordpress Custom CSS

I would like my website design carried over into my wordpress blog.

PM me for the link to my website. Also, include links to other wordpress blogs that you have customized.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress custom website, wordpress custom, wordpress custom design, custom css wordpress design, wordpress custom css, customized wordpress design, customized css, custom css wordpress, custom css, blog css, wordpress blog links, customized blogs, css blog, custom css website, wordpress customized

Về Bên Thuê:
( 94 nhận xét )

ID dự án: #1877040

Được trao cho:

lotsofishsl

Please see PMB.

$55 USD trong 2 ngày
(63 Đánh Giá)
5.0