Không tìm thấy công việc

Rất tiếc chúng tôi không thể tìm thấy công việc mà bạn đang tìm kiếm.

Tím thấy các công việc mới nhất ở đây:

Are you good?...Are you a proffesional,...kindly message me via kettyrose915 @gmail com........I have a new website to develop

$750 - $1500
$750 - $1500
0 lượt đặt giá
i need a websites 6 ngày left

Are you good?...Are you a proffesional,...kindly message me via solankesilifa@gmail.com........I have a new website to develop

$750 - $1500
$750 - $1500
0 lượt đặt giá

Hệ thống gồm 3 phân vùng đối tượng chính: 1. Học sinh ( gửi yêu cầu hỗ trợ ) 2. CTV (trực tiếp trả lời câu hỏi hỗ trợ cho học sinh) 3. Website admin Yêu cầu: - Giữ liên lạc trong quá trình làm dự án - Ưu tiên: team dev Việt Nam

$30 - $250
$30 - $250
0 lượt đặt giá
developer work 6 ngày left

Are you good?...Are you a proffesional,...kindly message me via rosehenry417 @gmail com........I have a new website to develop

$1250 (Avg Bid)
$1250 Giá đặt trung bình
1 lượt đặt giá
i need a website 6 ngày left

Are you good?...Are you a proffesional,...kindly message me via solankesilifa@gmail.com........I have a new website to develop

$750 - $1500
$750 - $1500
0 lượt đặt giá
Honest and work 6 ngày left

Are you good?...Are you a proffesional,...kindly message me via kettyrose915 @gmail com........I have a new website to develop

$750 - $1500
$750 - $1500
0 lượt đặt giá
New Website 6 ngày left

I need a new website. I need you to design and build a landing page.

$7 / hr (Avg Bid)
$7 / hr Giá đặt trung bình
4 lượt đặt giá

A ute crashed through the garden brick wall and colorbond fence (and then drove off). Looking for a bricklayer / handyman to repair this. The garden brick wall is double brick, the section to be fixed is about 130cm length x 110cm high. I have the matching bricks on hand (I don't have mortar). The colorbond fence is 230cm length x 127cm high. I do NOT yet have the materials for this. Please p...

$170 - $204
Địa phương
$170 - $204
0 lượt đặt giá

Hello Are you okay?...Are you a proffesional,...kindly message me via..... janefoster877@gmail.com........I have a new website to develop

$750 - $1500
$750 - $1500
0 lượt đặt giá

Are you good?...Are you a proffesional,...kindly message me via solankesilifa@gmail.com........I have a new website to develop

$750 - $1500
$750 - $1500
0 lượt đặt giá