Đã Đóng

Cần viết app cho Android và IOS về quan lý chi tiêu, nhắc lịch thanh toán, nhắc đầu việc, quản lý tài chính cá nhân.

Cần viết app cho Android và IOS về quan lý chi tiêu, nhắc lịch thanh toán, nhắc đầu việc, quản lý tài chính cá nhân. Xin liên hệ với tôi: Mr. Mạnh. [Removed by Administration; Terms and Conditions : 13. Communication With Other Users]

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Thiết kế logo, PHP, Photoshop, Thiết kế đồ họa

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #30349258

1 freelancer đang chào giá trung bình $50000 cho công việc này

(997 Nhận xét)
9.0