Đã Đóng

Cần viết app cho Android và IOS về quan lý chi tiêu, nhắc lịch thanh toán, nhắc đầu việc, quản lý tài chính cá nhân.

1 freelancer đang chào giá trung bình $50000 cho công việc này

(997 Nhận xét)
9.0