Đã Đóng

Xây Dựng Tạo App - Website

Làm APP game dựa trên code web có sẵn. APP hoạt động và chức năng trên APP giống như Website đã có. Xuất bản lên CH Play và APP Store !l

[Removed by Freelancer.com]

Kĩ năng: Thiết kế trang web, PHP, Thiết kế đồ họa, HTML

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #31452438

1 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

Kingharryjoe

Hello, I can get this done for you and I am ready to start work. Please start a chat with me to discuss the project further.

$140 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
5.3