Đã Đóng

apple pencil human sytem interaction improvement.

Job Description:

More details will be shared via chat and freelancer should be able to write report and know Axure

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Giao diện người dùng/IA, UX / User Experience, UI / User Interface, PHP

Về khách hàng:
( 10 nhận xét ) AGBADO, Nigeria

ID dự án: #29655858