Đang Thực Hiện

Atlas Site

Final changes need for a new site

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: atlas, site amazon need cvv, need changes website, need changes existing newsletter, need coldfusion final project

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Chula Vista, United States

Mã Dự Án: #1068626

Đã trao cho:

s3p

Please accept.

$80 USD trong 3 ngày
(42 Đánh Giá)
6.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $145 cho công việc này

shmai

have a glance at PM. Regards,

$250 USD trong 0 ngày
(53 Đánh Giá)
6.4
Webcreators2010

Please check PM.

$100 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
2.9
william83

I am ready for your requirements. A good day

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0