Đã Đóng

Build Gemstone Website

Analyse best gemstones sites and build one for me including seo and marketing.

I need someone who can build great website for selling gemstones and jewellery using a CMS. And do top-notch digital marketing for it to increase the business.

Kĩ năng: HTML, SEO, Digital Marketing, CMS, Content Management System (CMS), Web Design, Web Development, WordPress

Về khách hàng:
( 5 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #34281827

151 freelancer chào giá trung bình$571 cho công việc này

(395 Nhận xét)
9.6
(530 Nhận xét)
9.8
(491 Nhận xét)
9.1
(363 Nhận xét)
8.8
(1084 Nhận xét)
9.1
(453 Nhận xét)
8.9
(76 Nhận xét)
8.8
(194 Nhận xét)
8.8
(541 Nhận xét)
9.1
(974 Nhận xét)
8.7
(248 Nhận xét)
8.7
(710 Nhận xét)
8.5
(580 Nhận xét)
8.8
(599 Nhận xét)
8.7
(623 Nhận xét)
8.6
(1024 Nhận xét)
8.4
(339 Nhận xét)
8.3
(204 Nhận xét)
8.6
(792 Nhận xét)
8.4
(1160 Nhận xét)
8.4