Đang Thực Hiện

Build an Online Store

Hello, I'd like to hire somebody to create the back-end for the website we are currently developing.

Kỹ năng: eCommerce, HTML, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Xem thêm: build online store etsy, build online store website, build online store php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14870650

Đã trao cho:

mrdmrd6699

A proposal has not yet been provided

R$1980 BRL trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình R$1590 cho công việc này

waseemjutt

Ready to create your backend for your website

R$1200 BRL trong 10 ngày
(49 Đánh Giá)
5.8