Build a Web Application Back-end

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

bạn nào đã có source luôn càng tốt, chỉ cần gửi link và demo, nếu thấy đúng nhu cầu của mình là được

yêu cầu

- asp.net web app

- database sql server

- hỗ trợ html5 có thể sử dụng công cụ hãng thứ 3 (devexpress, component one, telerik,...) cũng được

- Mục đích mình muốn phát triển 1 ứng dụng sử dụng để quản lý tồn kho, bán hàng (không phải bán hàng online), doanh số. Lưu ý chỉ cần Core tốt ko cần viết thêm

AngularJS ASP.NET HTML Microsoft SQL Server Thiết kế trang web

ID dự án: #10406468

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở