Đã Đóng

Build a Website

Mình cần 1 bạn đã có kinh nghiệm làm việc với API của [login to view URL] và xử lý việc kết nối với ngân hàng để chuyển tiền mua bán bitcoint như trang này : [login to view URL] . Yêu cầu là đã phải làm việc tương tự vì dự án khá gấp bạn nào non sẽ k nghiên cứu kịp

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: vi build, alibaba website build, handicapping website build service design, joomla commerce website build, full website build, copy exitsing website build site, drag drop website build bracelet, teacher rating website build, bid website build, common questions freelance website build, website build bid, poker website build

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #11012596

6 freelancer chào giá trung bình$451 cho công việc này

infoway

Hello, Thanks for your description . We are very glad to inform you that INFOWAY is the leading company over the world since 2004. We have optimum level developer,Quality tester,Designer,and Consultant over 12 yea Thêm

$721 USD trong 20 ngày
(540 Nhận xét)
9.6
fullymagento

Hello, Thank you for giving me opportunity to submit a proposal for your Project. = We are experts in PHP,Codeigniter,CorePHP, Wordpress and Mobile Apps also done many websites. = We use core coding/designing sta Thêm

$555 USD trong 25 ngày
(53 Nhận xét)
7.1
aksharkthakkar

hello i am expert in web design using css html js bootstrap and developing using php wordpress so lets make this website i am perfect who can work on it :)

$555 USD trong 10 ngày
(43 Nhận xét)
6.3
a1services

Hi, Please give me opportunity to work for you.I have well experience in this field of 5+ years. i will give you excellent quality work. I have expertise in GRAPHIC design. There will be no delay in my work I Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(106 Nhận xét)
6.3
developmenttask

Hi, I HAVE READ YOUR (PROJECT DESCRIPTION) I am very interested in your project and ready to start it immediately. Please visit my profile https://www.freelancer.com/u/developmenttask.html for my previous to Thêm

$350 USD trong 5 ngày
(19 Nhận xét)
5.1
graphicworld13

Hi, I have review your requirement I have expertise in website design and development. I can build website for you as you mentioned in description.. I will sure give you high quality and eye-catchy work. Thêm

$277 USD trong 5 ngày
(14 Nhận xét)
4.4