Đã Đóng

Build a website

16 freelancer chào giá trung bình$172 cho công việc này

sanjay2004

Hello, I understand you want to have a website designed and coded for selling your products with visually appealing designs. We have strong hands at website development and can definitely help you in this regard. >> Thêm

$611 USD trong 18 ngày
(1453 Nhận xét)
10.0
yogeshssanwal

Hello, I have read your Project requirements and I can build a Dynamic website for your Business with all required features... The website will be fast and also work on all devices. I have Skills in PHP, MySQL, HTML5, Thêm

$199 USD trong 11 ngày
(294 Nhận xét)
7.3
trivikramtoor

Web Designer/Developer with 7 years of experience: I am ready to help you on an immediate basis to develop a website for you. I will develop Seo friendly and fully responsive website so that it will be compatible fo Thêm

$440 USD trong 7 ngày
(14 Nhận xét)
6.4
demiurgicdesign

Hey! there After going through your project details, Build a website I think I’ll be able to handle this position. I have found that it’s totally according to my Website Design, HTML, Graphic Design and Photoshop skill Thêm

$60 USD trong 1 ngày
(64 Nhận xét)
5.5
iamNahida

Hi , I’m confident I’ll be a great fit for your project "Build a website" as I have extensive experience in designing I am a professional Graphic & Multimedia Designer. I have been offering my best services for severa Thêm

$60 USD trong 1 ngày
(58 Nhận xét)
5.6
chinkisept7

Hello Greetings, my name is Asha I am Head of Client Relations and a web-developer myself. I would love to have an opportunity to discuss your project with you. With over 5 years of experience in mobile/web design a Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
3.3
Oakbells

Hello, I have read out your requirements that you need a new website. We are a Team of 6+ years experience 65 Dedicated Professional developers who are very good at designing and Building [login to view URL] have worked on Thêm

$200 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
1.4
kunworsujan

i’m very dedicated to work..

$156 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
officialfitness0

Hello Dear sir or mam I see your request to a create website as your requirements I have great work experience & knowledge If you interested contact now have a great day thank you

$35 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sk2598511

Hello sir I want build your website on time if you are interested me than you contact me I have experience to build your website

$35 USD trong 9 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Poolfreelancer

Hi o will provide you a stunning web site you can check my work on [login to view URL] contact me 923094741573 whtsapp

$111 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dwebbusiness

Tôi tên là Vũ Tôi đến từ Việt Nam Tôi là một lập trình viên và là thành viên của nhóm phát triển trang web của tôi, tôi mới tìm hiểu về Freelancer.com nhưng chúng tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm lập trình web, bạn có thấy Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Skillwebsolution

XIn chào mk có thể giúp bạn làm trên Wordpress: - lên giao diện - Tạo những tính năng cơ bản cho shop - Tối ưu hóa tốc độ Thời gian làm việc 3-4 ngày Rất vui dc làm việc với bạn!!!

$130 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
codaihai89

Chào bạn, Bạn có thể trao đổi rõ hơn về hình thức thiết kế như thế nào? 1 page tĩnh có mấy trang, các thông tin cần hiển thị trên 1 trang.

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
quangluutk

Tôi có thể làm nó. Vui lòng liên lạc cho tôi. 0905914411 Chúng ta có thể trao đổi và làm việc với nhau cụ thể về chi tiết công việc bạn yêu cầu nhé. Mong được hợp tác với bạn

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tranmienvnnp

YC liên hệ trước qua ĐT 0963424807 Uy tín đảm bảo chất lượng. ----------------------------------------

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0