Đã Đóng

Build me a Website SWP FPT

chỉnh sửa mã nguồn website nodejs php

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) đội 2 thôn, Lâm Đồng, Phương Thiện, Thành phố Hà Giang, Vietnam

ID dự án: #34174274

4 freelancer chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

OutsourceMan

Greetings, I am Raman. We can help you with building a website swp fpt. We can help you edit nodejs php website source code. We have completed more than 20+ php projects in last few months. Can we discuss more and Thêm

$8 USD / giờ
(268 Nhận xét)
8.2
Rekhathakur

Hello Greetings! I can start work immediately after discussing some basic details with you Let's discuss more details via chat I have checked your requirements and I found my skills are relevant to your requirement Thêm

$8 USD / giờ
(31 Nhận xét)
6.2
sku5551ed6fd9643

I am very interested in this project titled "Build me a Website SWP FPT ". I am a Professional FULL-STACK Developer with 8+ years of experience. That's why I concentrate on researching your requirement carefully and f Thêm

$5 USD / giờ
(27 Nhận xét)
5.3
ngoc0339918829

Tôi nghĩ tôi sẽ hoàn thành đúng mục tiêu, đúng yêu cầu và đạt kết quả cao nhất cho dự án này. Mặt khác, tôi cũng có một số kinh nghiệm trong việc chỉnh sửa mã nguồn.

$6 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0