Đã Đóng

build me a website and logo

I am building a brand that sells Bone broth. I want to build a logo & website. Looking for a copywriter to help with the creation of website.

Kĩ năng: Thiết kế trang web, PHP, WordPress, Laravel, Web Design, Web Development

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Swansea, United Kingdom

ID dự án: #34025400

145 freelancer chào giá trung bình£537 cho công việc này

(1503 Nhận xét)
10.0
(436 Nhận xét)
9.7
(702 Nhận xét)
9.3
(632 Nhận xét)
9.4
(786 Nhận xét)
9.4
(616 Nhận xét)
9.2
(226 Nhận xét)
9.5
(206 Nhận xét)
8.8
(1261 Nhận xét)
8.9
(721 Nhận xét)
9.0
(628 Nhận xét)
8.9
(475 Nhận xét)
8.9
(410 Nhận xét)
9.0
(706 Nhận xét)
8.7
(268 Nhận xét)
8.4
(263 Nhận xét)
8.8
(617 Nhận xét)
8.7
(398 Nhận xét)
8.8
(473 Nhận xét)
8.4
(193 Nhận xét)
8.8