Đang Thực Hiện

Build me a Website SWP

chỉnh sửa mã nguồn website nodejs php

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) đội 2 thôn, Lâm Đồng, Phương Thiện, Thành phố Hà Giang, Vietnam

ID dự án: #34174297

4 freelancer chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

lokeshsaurav

Hello, My name is Lokesh Sharma and having more then 6 years experience in Web designing & development. I can build websites in PHP, Angular, Laravel, React JS, Woo-commerce, Wix, WordPress, and Shopify as per require Thêm

$8 USD / giờ
(38 Nhận xét)
6.0
Reni112

Hello, I’ve gone through your Project placement and its matches my expertise, I understand you that you are looking for web developer who is efficient proficient in CSS, HTML who can create a bug free secure website, Thêm

$5 USD / giờ
(5 Nhận xét)
4.1
CentaurusTec

Lời chào hỏi, Tôi sẽ chỉnh sửa mã nguồn trang web nodejs php theo yêu cầu của bạn. hãy liên lạc qua trò chuyện, chờ đợi phản hồi tích cực của bạn. Dưới đây là một số trang web tốt nhất của tôi mà tôi đã tạo cho khách Thêm

$5 USD / giờ
(5 Nhận xét)
3.6
hudery1774

Great bids are ones that: Are engaging and well written without spelling or grammatical errors Show a clear understanding of what is required for this specific project - personalize your response! Explain how your skil Thêm

$1 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0