Đã Đóng

Đồ hoạ cho website

7 freelancer chào giá trung bình$426 cho công việc này

(357 Nhận xét)
8.8
techplusintl

Hi there, ★★★ Front-End / UI / UX Expert ★★★ 8+ Years of Experience ★★★ I've read requirements and ready to design graphics for the company's website.. Our working process: Receive your requirement > Research about yo Thêm

$500 USD trong 3 ngày
(170 Nhận xét)
7.4
Zahi9

Hello, Greetings! **LOW PRICE, 100% Satisfaction / 24-7 Exclusive Support.** I have over 7 years of experience in WordPress | eCommerce| PHP | API Web Designing and Development. I have reviewed your job description Thêm

$380 USD trong 7 ngày
(195 Nhận xét)
7.2
mannaranjit756

Hello,I have read your project details (Đồ hoạ cho website ) , i have good knowledge in ( Website Design ) I have read your project description carefully. We will make sure the website is build right according to yo Thêm

$380 USD trong 7 ngày
(19 Nhận xét)
5.4
Datnguyenzj

Chào bạn Mình có 7 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý các mảng IT bao gồm: website, designer và marketing online. Hiện tại mình hoạt động là 1 freelancer độc lập. Là Freelancer tự do, uy tín cá nhân luôn là mục tiêu Thêm

$380 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.8
webbookstudios

Hello! I am Markiyan. I am a skilled web-developer and the owner of web agency. Our experts ready to design graphics for the company 's website for you. Also I can complete all improvements which You want for perfect Thêm

$460 USD trong 10 ngày
(7 Nhận xét)
3.5
phuchuynh05

I need information this jobs. Contact with me, we can exchange more details information about jobs .

$380 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0