Đã Đóng

viết bài cho sản phẩm

3 freelancer chào giá trung bình$203 cho công việc này

unix515

Xin chào, tôi là nhà phát triển Frontend với 5 năm kinh nghiệm. Tôi đã làm việc trên một số dự án tương tự trước đây và có thể đưa ra kết quả trong thời hạn chặt chẽ. Tôi đọc về báo cáo bằng văn bản của bạn và kiểm tra Thêm

$270 USD trong 3 ngày
(13 Nhận xét)
5.2
RachitGroup

Hey, hy vọng bạn đang làm tốt :) Tôi là Chuyên gia trong nhiệm vụ này và có sẵn 24x7 cho bạn và có Xếp hạng 5 sao () trong Freelancer.com Sau khi đọc và hiểu rõ về dự án của bạn, tôi ở đây để giúp bạn trong Dự án này. Thêm

$200 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
3.0
Abhishektophat

Hello! After reviewing your project description, I’d love to discuss in more detail with you to ultimately understand your needs more. I highly value professionalism and hold myself strictly accountable to represent my Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0