Đã Đóng

Chuyển đổi Template thành Website

11 freelancer chào giá trung bình$202 cho công việc này

Sonia8619

Hello, I am writing a proposal for your job.I have gone through the complete job description and placed bid accordingly.I am really interested for this project as this is area of my [login to view URL] near about 8 year Thêm

$233 USD trong 10 ngày
(124 Nhận xét)
7.5
idesignwork

Hi, I have excellent communication skills and in-depth knowledge of web development methodologies. I have done similar projects in the past successfully. I can do this job as per your requirement. You can check Thêm

$145 USD trong 5 ngày
(56 Nhận xét)
5.9
webdeveloperexpe

Hello, Thank you for taking the time to review our Bid. It will really be a great opportunity for us in working with you on this project! Designing [login to view URL] [login to view URL] http: Thêm

$177 USD trong 3 ngày
(55 Nhận xét)
5.4
$250 USD trong 8 ngày
(40 Nhận xét)
5.2
jadejarajdeep

hello i am full time freelancer having more than 6 years of experience in web development please share some information about your requirement. lets start discussing about your requirement. i can start work Thêm

$222 USD trong 10 ngày
(18 Nhận xét)
4.4
blckworm1991

Hi I'm Vu, I'm freelancer, I come from Viet Nam, I see your task on freelancer, I think it fitting with my skill, so I decide apply application to this job. I have 3 years experience with web development, with so Thêm

$222 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
phithu

Hello. My name is Nguyen Phi Thu, I'm from in Viet Nam (HCM city) I have one year of experience on this field. I hope to cooperate with you

$111 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tadoken2607

- Mình nhận chuyển đổi Teamplate có sẵn thành website. - Trường hợp chưa có file teamplate có sẵn mình có thể gợi ý cho bạn 1 vài mẫu có sẵn.

$166 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nhatminhtran

đã có kinh nghiệm cắt html/css nhiều năm. hổ trợ nhanh, web chuẩn w3c, responsive, demo trực tiếp trên site của tôi

$266 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
TienMichael

Tôi có kinh nghiệm trên 2 năm xây dựng website bằng joomla, asp.net. Đã từng tham gia xây dựng website cho ga hà nội, đại học điều dưỡng nam định, bộ tài chính...

$277 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
lehookyo

Kinh nghiệm 2 năm trong việc chuyển đổi PSD đến HTML Luôn hoàn thành công việc với thời gian nhanh nhất và sự hài lòng cao nhất.

$155 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0