Đã Đóng

Chuyển đổi Template thành Website

Chuyển PSD thanh HTML

Sử dụng bootstarp

Tạo hiệu ứng trượt đến vùng nội dung khi click vào menu

Tạo hiệu ứng hiển thị lần lượt khi với các khối nội dung.

Kĩ năng: HTML, PSD to HTML, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7749459

5 freelancer chào giá trung bình$25 cho công việc này

team668

Time starting: 8/2007 Job: Have 4 years experience at PHP and Front-End Developer - Have 2 year experience at Project Manager position - Skills & Expertise: + NodeJS + Mongodb, MySQL, SQL Server + Yii, Cake, Zend Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.5
webforinstant

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nhannguyenfpt

Hoàn thành tong vòng 3 ngày. Mình giao source trước rồi mới nhận tiền sau. Một số dự án từng tham gia: - [login to view URL] - [login to view URL] - [login to view URL] - [login to view URL] Thêm

$20 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ldhiepdesign

Với kinh nghiệm Chuyển PSD thành HTML hàng nghìn dự án đã được triển khai như: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] bạn có t Thêm

$23 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
erknkavas

Bir öneri henüz sağlanmadı

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0