Đã Đóng

Chuyển đổi Template thành Website

4 freelancer đang chào giá trung bình $2399 cho công việc này

meet2amitvw

Let's discuss over freelancer Personal Message Box for the proper estimation of cost and time. I am myself developer so you will directly work with me. No mediators. No managers. No subcontractors. see my recent Thêm

$2319 USD trong 30 ngày
(37 Nhận xét)
8.0
graphicain

Hello We are a team of website development. We are expert in Wordpress as well as all type of open source development. Please see some of our previous works below.   [login to view URL] [login to view URL] ht Thêm

$2000 USD trong 25 ngày
(152 Nhận xét)
6.6
gwebdesignplus

Chúc mừng! Tên tôi là Preeti, và tôi là một nhà phát triển nghề PHP & CMS bằng. Tôi đã xem qua gửi bài dự án của bạn và nghĩ rằng bằng văn bản cho bạn. Tôi đã đọc tất cả các yêu cầu của bạn "Chuyển đổi một Templa Thêm

$2000 USD trong 30 ngày
(29 Nhận xét)
5.8
nguyenpl117

Chuẩn tới từng chi tiết. Nhanh và bảo hành trọn đời cho bạn. Chúng tôi nhận cả viết bài và seo cho bạn

$2500 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
phupvuce

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$2777 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0