Đã Đóng

Mình cần chuyển toàn bộ sản phẩm từ trang web cũ sang một web mới. Nền tảng wordpress, woocommerce

Mình cần chuyển toàn bộ sản phẩm từ trang web cũ sang một web mới. Nền tảng wordpress, woocommerce

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) 121 Pham Van Hai. P.3, TB, Vietnam

ID dự án: #33381374

9 freelancer chào giá trung bình$61 cho công việc này

Zahi9

Hello, Greetings! I have reviewed your job description as well, I found my skills relevant to your project and am very confident to handle this project perfectly. I am very interested to assist you as per as project r Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(205 Nhận xét)
7.2
shamshad007

Greetings Hope you're well.I have read your description, it's not a big deal for me because I have worked on similar projects like this before I'm willing to work on your project. We're a team of experienced, skilled a Thêm

$200 USD trong 4 ngày
(24 Nhận xét)
5.4
harvinder15291

Hello I got the requirements of the to move all products from the old website to a new website. Platform WordPress, woocommrece I have more the 6-year experience on it. You will get the best website design with HTML/C Thêm

$60 USD trong 2 ngày
(29 Nhận xét)
5.2
Alimobi

Hello sir i am expert web developer having experience of more than 5 years . I am reliable and fast service provider also flexible with budget because i want long term relation with clients. Kindly contact me back for Thêm

$40 USD trong 5 ngày
(12 Nhận xét)
4.3
abrcreative786

Có, tôi hoàn toàn có thể chuyển tất cả các sản phẩm từ trang web cũ sang trang web mới theo yêu cầu của bạn, vì vậy vui lòng nhắn tin cho tôi, cảm ơn. Vui lòng kiểm tra công việc gần đây của tôi về Thiết kế Trang web: Thêm

$60 USD trong 5 ngày
(34 Nhận xét)
4.8
iktdigital

Hello, Good day. I can do your job "chuyển toàn bộ sản phẩm ..." perfectly. please messsage me so we talk in detail ! Xin chào, cho mình link website để kiểm tra số lượng sản phẩm để tính toán tgian làm việc được khôn Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
4.0
ssumitkumar7800

Hello I am the website designer and developer. Above seeing your project information regarding the old website to a new website. Platform WordPress, woo commerce . I have spent over 5+ years In Website designing and de Thêm

$50 USD trong 2 ngày
(4 Nhận xét)
3.6
ismail80196

✭Creative Designer || Premium Design Quality || Unlimited Revision✭ I'm ready to work now. We must need to discus before award the project Please. I can design it attractive and provide you unlimited revisions till you Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
2.6
thanhthangit

Có, tôi hoàn toàn có thể chuyển tất cả các sản phẩm từ trang web cũ sang trang web mới theo yêu cầu của bạn, vì vậy vui lòng nhắn tin cho tôi, cảm ơn. Đã từng làm nhiều dự án Website WordPress bán hàng, tin tức. Có gì Thêm

$35 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0