Đã Hủy

Clone of [url removed, login to view]

Clone of [url removed, login to view] with small changes:

1. Need a facility to add/change text

2. Change colors & looks somewhat TBA

3. Accept PayPal

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: paypal paypal com, paypal com com, paypal .com, of, com, clone of, paypal design clone, text website clone, com add, paypal clone website, clone propshark com, website accept paypal, text com, paypal com, com, com, change colors website, add com, clone design, paypal website clone, clone website changes, clone website change design, clone small clone, need paypal clone, design clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) NYC, United States

ID dự án: #34817