Viết Code PHP cho website wordpress -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi đang xây dựng một website wordpress đọc truyện và tôi cần 3 đoạn code như sau

Thuộc truyện

Show chapters

Dropdown

Tương tự 3 đoạn code như trong video này: [login to view URL]

Thiết kế trang web WordPress PHP

ID dự án: #30294735

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$15 cho công việc này

TFComplex

Hi, Greetings from Zuhair Muhammad. I'm interested in doing your work so finally would like to start work now. ' I'm ready for an interview and feel free if you have any queries and contact me anytime 24*7 will be ava Thêm

$10 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
2.7