Viết Code PHP cho website wordpress -- 5

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi đang xây dựng một website wordpress đọc truyện và tôi cần 3 đoạn code như sau

Thuộc truyện

Show chapters

Dropdown

Tương tự 3 đoạn code như trong video này: [login to view URL]

Thiết kế trang web WordPress PHP

ID dự án: #30390819

Về dự án

11 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

11 freelancer chào giá trung bình$509 cho công việc này

caroldata

Hello, Have a good day, I have read your project requirement and i understand, PHP, Word Press, CI, MySQL also expert and designer is waiting for you. Please contact me to get perfect quality work on time. 7 years of Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(64 Nhận xét)
7.2
sheikhyaseen9249

Hi, I am a expert web developer with 5 years experienced in this field with complete lots of projects. If you need best and professional quality work in cheap rate so contact me & I will start work right now. So Pleas Thêm

$300 USD trong 3 ngày
(37 Nhận xét)
4.8
eunoia0107

Hello, how are you? i am a web expert, and checked your requirement in detail. please chat with me, thanks

$500 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
2.8