Đã Đóng

Code web autolive 24/7 youtube | facebook

Mình cần code scrip autolive 24/7 tương tự [login to view URL]

Liên hệ: [login to view URL]

Kĩ năng: Thiết kế trang web, PHP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Haiphong, Vietnam

ID dự án: #31042683

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

ConceptSea1

Hi There Hope you are doing well I have gone through your job description and understood it completely. I assure you that I will do project according to requirements. I have 5+ years of experience in Web development d Thêm

$80 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0