Đã hoàn thành

Convert site to bootstrap 4 with Sass

Được trao cho:

$150 USD trong 3 ngày
(101 Đánh Giá)
6.9

10 freelancer đang chào giá trung bình $197 cho công việc này

$501 USD trong 18 ngày
(1195 Nhận xét)
10.0
$150 USD trong 5 ngày
(48 Nhận xét)
5.8
$150 USD trong 2 ngày
(18 Nhận xét)
4.6
$150 USD trong 4 ngày
(20 Nhận xét)
4.3
$166 USD trong 10 ngày
(15 Nhận xét)
3.9
davidmcu18

Hello, How are you. I read your job detail carefully. I have many experience in developing such as one. I can make you satisfied in all needs. I can finish quickly. If you hire me, I will do my best. I am young t Thêm

$166 USD trong 10 ngày
(5 Nhận xét)
3.4
$222 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
2.8
$166 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$150 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.4