Đã Đóng

Convert bài viết và user data từ liferay 6.0 sang 7.0

Mình đang chạy 1 cổng thông tin 6.0.4. Hiện tại mình đã đổi sang cổng 7.0. Vì dự án gấp nên mình cần 1 bạn trợ giúp phần chuyển dữ liệu từ bản cũ sang bản mới. Chỉ cần chuyển các dữ liệu liên kết với bài viết và user.

Kĩ năng: J2EE, Java, Web Development, Web Hosting, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: CTV viết bài tiếng Việt, viết lách và nội dung, viết bài online, viết bài, nhập hóa đơn chứng từ, biết bài viết về các món ăn, freelancer tại việt nam, cơ hội nghề nghiệp copywriter tại các công ty việt nam, html script collect user data, export user data vbulletin, display user data php mysql, drupal node user data input, php mysql insert user data, collecting user data joomla, login user data php, transfer user data website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #17171404

2 freelancer chào giá trung bình$155 cho công việc này

$155 USD trong 8 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
longja

Xin chào, tôi là chuyên gia phát triển web. Tôi muốn chi tiêu ý tưởng của bạn, vì vậy tôi có thể giúp bạn. Tôi hy vọng mục đích của bạn sẽ được thực hiện và tôi sẽ tích cực giúp bạn. Sau khi kiểm tra chi tiết, tôi c Thêm

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0