Đã hoàn thành

Create css pure site (for Zdesign only)

Create css pure site (for Zdesign only)

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: pure design website, pure design, css, css create, pure css, design create , design website css, css css, create website css, pure css website

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Sao Paulo, Brazil

ID dự án: #138229

Được trao cho:

Zdesign

Let's start:)

$300 USD trong 0 ngày
(32 Đánh Giá)
5.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $290 cho công việc này

vcans

Dear Sir, We have studied your project requirements and we are confident that we can do your project as per your requirements. We are a boutique software and web development firm having expertise in VB, .Net, PH Thêm

$280 USD trong 12 ngày
(1 Nhận xét)
4.2