Đã hoàn thành

Create a price-display-form / widget on the website. Created it in HTML, which will be embeded on my site.

Được trao cho:

fyusup

I can

€23 EUR trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.7

3 freelancer đang chào giá trung bình €37 cho công việc này

€55 EUR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.4
Hans3087

Somos una empresa la cual nos gustaría poder colaborar con sus proyectos y darles vida. Poseemos la experiencia para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto informático.

€34 EUR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0