Đã hoàn thành

Create a price-display-form / widget on the website. Created it in HTML, which will be embeded on my site.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi fyusup với giá €23 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I would like a form / calculator on the website, just as on this website: [url removed, login to view]

Where people would write their home size and there will pop up prices for different types of cleanings.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online