Đã Đóng

Criar uma loja online

Desenvolver Site com Produtos e carrinho de comprar, a ser logado por usuários com perfil usuário e administrador com perfil de inserir produtos

Kĩ năng: eCommerce, HTML, Giỏ hàng mua sắm, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Brazil

ID dự án: #7399951

3 freelancer chào giá trung bình$117 cho công việc này

VnBestSolutions

Dear Sir. We claim to get it done perfectly for you EXACTLY in the way you want it - Kindly give we a chance and we will prove myself - Ready to prove our words, let's get it done right away and I mean RIGHT AWAY !! Thêm

$54 USD trong 1 ngày
(83 Nhận xét)
6.4
QubixDesigns

https://www.freelancer.com/u/QubixDesigns.html?page=portfolio&ref_project_id=6776644 Human Here Let's work on it : :::::::::::::::> Regards: Anees

$30 USD trong 0 ngày
(21 Nhận xét)
5.4
osmay88

La propuesta todavía no ha sido proveída

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ernanebonatti

A proposal has not yet been provided

$266 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0