Đang Thực Hiện

Custom project for Shalena29

WP based website. Several templates, custom build visual solution. Artist family with several users.

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: visual artist, shalena29, custom project templates, zzili, templates wp, project artist, custom wp, custom build, build family website templates, artist templates, visual artist job philippines, phone solution visual basic, dotproject project custom sort, project backup solution

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Auckland, New Zealand

Mã Dự Án: #1736561

2 freelancer đang chào giá trung bình $725 cho công việc này

USAGraphicPR0

********************************************.. YOUR SEARCH ENDS HERE .. ********************************************** GET IT DONE RIGHT THE FIRST TIME! Hello Sir/Ma'am, I look forward to talking to you further and get Thêm

$1000 USD trong 8 ngày
(127 Đánh Giá)
8.2
Shalena29

will be done

$450 USD trong 20 ngày
(55 Đánh Giá)
6.5