Tìm người viết Dashboard cho Smart Contract có sẵn giống TikiToken

Đã hoàn thành Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Hiện tại mình đã có hợp đồng và hợp đồng chạy ổn, đã list sàn và trả rewards về cho holder điều, mình cần 1 dashboard như của Tikitonken, xem mẫu ở đây [login to view URL] , yêu cầu của mình gồm:

Đăng nhập metamask.

Kiểm tra số lượng token mà holder đó đang nắm giữ

Tổng số rewards mà token đã gửi cho holder đó

Lần cuối token thanh toán cho người đó

Tổng số rewards mà token đã gửi cho tất cả holder

Có bộ tính toán số lượng reward dự trên khối lượng giao dịch

có nút claim rewards

Nói chung là tương tự như bên Tikitoken mình gửi ở trên

Thiết kế trang web Blockchain Solidity

ID dự án: #31070908

Về dự án

13 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

Được trao cho:

Denspirit

Hi, This is Denys and I've just caught your job posting. I am sure I will be the best candidate because I am very familiar with ERC and BEP tokens creating and implement burning, staking, minting and also integrate ICO Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(9 Đánh Giá)
5.2

13 freelancer chào giá trung bình$520 cho công việc này

NextYoo

⭐️Hi There⭐️ I am confident for the project ⭐️GUARANTEE:- WORK DONE OR FULL REFUND ⭐️WHY ME :- I have 100% complete rate because I have good Respect for clients and i always try to make good communication to clear th Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(7 Nhận xét)
4.9
aulovud

Hi, I am Vladyslav Aulov from Ukraine. Thanks for your job posting. I have excellent experience of Blockchain/Web3JS, Solidity, developing Smart Contract,NFT marketplace, pancake/uniswap Sniper bot(FrontRunner), DEX. Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
3.7
sharmaalana1

HI I am experienced in Graphic Design Animation After Effects etc I can start right now but i have few doubts and questions lets have a quick chat and get it started waiting for your reply Replies

$500 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
3.5
dejanprogrammer

Hello Dear Client I read your proposal carefully and understood what kind of smart contact you need. I am a smart contract developer as well as a blockchain developer. I have solid knowledge in smart contract and netwo Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.6
dmitriysidorov

Respected client Greetings of the day I have read your job description very carefully, I will design your website on any platform as per your requirements, I'm confident that I can provide you with the complete servic Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tamdeptrai88

Xin chào bạn, mình ở hồ chí minh. Dự án của bạn mình có thể hoàn thành trong 7 ngày. Mong được phản hồi từ bạn

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
IvanLomakin

Hi. Smart contract, NFT, Trading bot...... I have read your description very carefully and I think this project is really what is expected. As a well-skilled blockchain developer, I can finish this job perfectly. Let's Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0