Đã hoàn thành

Tìm người viết Dashboard cho Smart Contract có sẵn giống TikiToken

Hiện tại mình đã có hợp đồng và hợp đồng chạy ổn, đã list sàn và trả rewards về cho holder điều, mình cần 1 dashboard như của Tikitonken, xem mẫu ở đây [login to view URL] , yêu cầu của mình gồm:

Đăng nhập metamask.

Kiểm tra số lượng token mà holder đó đang nắm giữ

Tổng số rewards mà token đã gửi cho holder đó

Lần cuối token thanh toán cho người đó

Tổng số rewards mà token đã gửi cho tất cả holder

Có bộ tính toán số lượng reward dự trên khối lượng giao dịch

có nút claim rewards

Nói chung là tương tự như bên Tikitoken mình gửi ở trên

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Blockchain, Solidity

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Ho Chi Minh, Vietnam

ID dự án: #31070908

Được trao cho:

Denspirit

Hi, This is Denys and I've just caught your job posting. I am sure I will be the best candidate because I am very familiar with ERC and BEP tokens creating and implement burning, staking, minting and also integrate ICO Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(9 Đánh Giá)
5.2

13 freelancer chào giá trung bình$520 cho công việc này

workwithhts

Xin chào, Tôi là người phù hợp nhất cho công việc này Tôi là một nhà phát triển chuyên nghiệp với kinh nghiệm đã được chứng minh về WordPress, PHP, javascript, jQuery HTML5, CSS3 và làm cho bố cục đáp ứng thân thiện v Thêm

$750 USD trong 10 ngày
(131 Nhận xét)
7.4
NextYoo

⭐️Hi There⭐️ I am confident for the project ⭐️GUARANTEE:- WORK DONE OR FULL REFUND ⭐️WHY ME :- I have 100% complete rate because I have good Respect for clients and i always try to make good communication to clear th Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(7 Nhận xét)
4.9
milesimon

Hello, client. Hope you to be in good health. And I wish your business to grow and succeed. I am a talented Blockchain development team with 5+ years of experience in that field. We have 1 CTO, 3 Blockchain, 2 Website Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
4.1
$556 USD trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
3.8
aulovud

Hi, I am Vladyslav Aulov from Ukraine. Thanks for your job posting. I have excellent experience of Blockchain/Web3JS, Solidity, developing Smart Contract,NFT marketplace, pancake/uniswap Sniper bot(FrontRunner), DEX. Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
3.7
sharmaalana1

HI I am experienced in Graphic Design Animation After Effects etc I can start right now but i have few doubts and questions lets have a quick chat and get it started waiting for your reply Replies

$500 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
3.5
dejanprogrammer

Hello Dear Client I read your proposal carefully and understood what kind of smart contact you need. I am a smart contract developer as well as a blockchain developer. I have solid knowledge in smart contract and netwo Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.6
dmitriysidorov

Respected client Greetings of the day I have read your job description very carefully, I will design your website on any platform as per your requirements, I'm confident that I can provide you with the complete servic Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
muktisaini01

Hello, I hope you are well there, We have recently developed of Block Chain / Crypto Currency project along with 7 year experience in IT Sector. I have gone through your job description and i am perfect fit for yo Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tamdeptrai88

Xin chào bạn, mình ở hồ chí minh. Dự án của bạn mình có thể hoàn thành trong 7 ngày. Mong được phản hồi từ bạn

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
IvanLomakin

Hi. Smart contract, NFT, Trading bot...... I have read your description very carefully and I think this project is really what is expected. As a well-skilled blockchain developer, I can finish this job perfectly. Let's Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
HsaCreep

Hello, Thank you for your kind attention. I'm very interested in your project. I am a senior blockchain developer with 5+ years of enough experiences in Blockchain, Smart Contract, Solidity, [login to view URL] and DApp. Could yo Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0