Đã Đóng

Shopify Expert - Deggusto Wine

ENG: I'm looking for a web designer to make a Shopify eCommerce site

PORT: Gostaria de um web designer para criação de um site shopify ecommerce

Kĩ năng: Thiết kế trang web, HTML, eCommerce, Shopify, Web Design, Web Development, Website Build

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Cascais, Portugal

ID dự án: #33868622

129 freelancer chào giá trung bình€579 cho công việc này

(1264 Nhận xét)
10.0
(485 Nhận xét)
9.1
(637 Nhận xét)
9.2
(704 Nhận xét)
9.2
(394 Nhận xét)
8.9
(437 Nhận xét)
8.9
(198 Nhận xét)
8.8
(530 Nhận xét)
9.1
(683 Nhận xét)
9.0
(356 Nhận xét)
9.4
(91 Nhận xét)
8.9
(568 Nhận xét)
9.2
(160 Nhận xét)
8.9
(319 Nhận xét)
8.6
(253 Nhận xét)
8.7
(590 Nhận xét)
8.7
(736 Nhận xét)
8.8
(395 Nhận xét)
8.8
(520 Nhận xét)
8.6
(419 Nhận xét)
8.6