Đã Đóng

Design UX/UI for Web/App

Job Description:

Tuyển dụng những ứng viên chuyên nghiệp trên freelancer với kỹ năng UX/UI Design cho dự án Quản lý khu đô thị.

Kĩ năng: Thiết kế trang web, App Design

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #31274115

11 freelancer chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

Expert016

Hi Yes i have expertise in UI and UX design can you share website design and App concept you have in mind and total number of pages and screen we need to create so i can proceed with work Nishit

$8 USD / giờ
(12 Nhận xét)
4.1
sachinranakasmp7

Hi, I have 8+ years of experience as a UI/UX Designer & Front End Developer. I can do this job Perfectly. I can start immediately. My skills:|| Graphic Design || HTML || CSS || PHP || SASS || LESS || JQuery || JavaS Thêm

$8 USD / giờ
(7 Nhận xét)
3.1
ITServices24y7

Xin chào, tôi đã đọc mô tả về bài đăng của bạn vì bạn cần một nhà thiết kế UI / UX cho dự án quản lý khu đô thị của mình nên ở đây tôi có thể giúp bạn điều tương tự. Tôi là chuyên gia và đã thiết kế và phát triển nhiề Thêm

$5 USD / giờ
(1 Nhận xét)
2.8
uniqueappwork

Hi, I saw your project You are Looking for UI & UX design Expert for creating the design of "Web & Mobile App(Android & iOS)" Yes I am Expertise and already design and developed many apps and websites. as per your proj Thêm

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
yawarhasnat25

tôi có thể thiết kế ứng dụng cho bạn, tôi có thể thiết kế sơ đồ, khung dây, thiết kế cho từng màn hình và mô hình cho bạn và tôi cũng có thể thương lượng về giá cả. tôi sẽ thiết kế nó theo ý tưởng của bạn và đặt tất cả Thêm

$3 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
krisngo299

2+ years of experience in software development and Web technologies.- Proficiency at grasping new technical concepts quickly & utilizing it in a productive manner. - Able to effectively self-manage during independent p Thêm

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0