Đã Đóng

Designer de site

Preciso de um site responsivo e muito bonito com o contexto do site abaixo.

I need a new modern site, here's my current page:

[login to view URL]

Kĩ năng: Thiết kế trang web, HTML, PHP, Web Design, Web Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Nucleo Joao Pinheiro, Brazil

ID dự án: #34008684

78 freelancer chào giá trung bình $22/giờ cho công việc này

(349 Nhận xét)
9.5
(497 Nhận xét)
10.0
(1135 Nhận xét)
10.0
(102 Nhận xét)
9.7
(209 Nhận xét)
9.3
(700 Nhận xét)
9.3
(136 Nhận xét)
9.2
(333 Nhận xét)
9.3
(187 Nhận xét)
9.4
(981 Nhận xét)
9.4
(320 Nhận xét)
9.0
(775 Nhận xét)
9.4
(611 Nhận xét)
9.2
(739 Nhận xét)
9.3
(461 Nhận xét)
8.9
(797 Nhận xét)
8.8
(728 Nhận xét)
9.0
(214 Nhận xét)
8.9
(574 Nhận xét)
8.6
(131 Nhận xét)
8.8