Cài enhanced ecommerce cho website bằng google tag manager

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi muốn cài enhanced ecommerce cho website để có thể đo lường đơn hàng trong google analicstic. Tôi đã thử cài các plugin nhưng nó không hoạt động, nên tôi phải tìm người cài thủ công bằng google tag manager.

Thiết kế trang web HTML CSS WordPress

ID dự án: #25425210

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở