Đã Đóng

expert advisor

I need your scanner already createdikj

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Livestock, Tiếp thị đại trà, Lập trình C, Lập trình C++

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Jaipur, India

ID dự án: #33748584

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1000 cho công việc này

Hsinarp

I am an export advisor. I have work with more than 500 peoples. I have been working in this field for 2 years.

₹1000 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0