Đang Thực Hiện

extra work as discussed

This is a special private project set up to cover the extra work done. Not open for public bidding, thank you for your understanding!

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: extra, extra work website, aleximj, cover set design

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) London, France

Mã Dự Án: #4542388

Đã trao cho:

ZenithTechnoSol

Thanks Alex !!

£22 GBP trong 3 ngày
(58 Đánh Giá)
6.3

2 freelancer đang chào giá trung bình £23 cho công việc này

wowcom001

check my profile

£23 GBP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0