Đã Đóng

Lắp HTML/CSS vào templates VinaCart CMS

- Cắt giao diện website từ file thiết kế photoshop (PSD) thành HTML/CSS, Javascript

- Phối hợp với bộ phận lập Trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm

- Triển khai giao diện HTML/CSS Javascript theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn

- Phát triển kho giao diện template cho hệ thống website xây dựng sẵn

- Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm

- Thực hiện các công việc do người quản lý giao

Kĩ năng: HTML, PSD to HTML, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) Hà Nội, Vietnam

ID dự án: #12022172

7 freelancer chào giá trung bình₫3812698 cho công việc này

₫6666666 VND trong 7 ngày
(179 Nhận xét)
6.5
jotpathoyo

Hello, do you understand english? i understood your requirements, can we discuss to go with this. Thanks DJ

₫6666666 VND trong 5 ngày
(13 Nhận xét)
5.3
manhpham

My name is Manh from Vietnam. I read your project details and I am sure I can complete your [login to view URL] we can chat/discuss further on your project?

₫3444444 VND trong 3 ngày
(18 Nhận xét)
4.4
salimsrj

Sir, Thank you for post a great job. Your job post  require the skills of Wordpress development and I am interested for your job. I have excellent experience in Wordpress back-end development and plugins development. Thêm

₫800000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
namdt42th

Cắt giao diện website từ file thiết kế photoshop (PSD) thành HTML/CSS, Javascript - Phối hợp với bộ phận lập Trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm - Triển khai giao diện HTML/CSS Thêm

₫3444444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ladiosremanly

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skype: [login to view URL] ------------------------------------------------------------------------------------- Thêm

₫2222222 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫3444444 VND trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0