Lắp HTML/CSS vào templates VinaCart CMS

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

- Cắt giao diện website từ file thiết kế photoshop (PSD) thành HTML/CSS, Javascript

- Phối hợp với bộ phận lập Trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm

- Triển khai giao diện HTML/CSS Javascript theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn

- Phát triển kho giao diện template cho hệ thống website xây dựng sẵn

- Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm

- Thực hiện các công việc do người quản lý giao

HTML PSD to HTML Thiết kế trang web

ID dự án: #12022172

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình₫3812698 cho công việc này

jotpathoyo

Hello, do you understand english? i understood your requirements, can we discuss to go with this. Thanks DJ

₫6666666 VND trong 5 ngày
(13 Nhận xét)
5.3
namdt42th

Cắt giao diện website từ file thiết kế photoshop (PSD) thành HTML/CSS, Javascript - Phối hợp với bộ phận lập Trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm - Triển khai giao diện HTML/CSS Thêm

₫3444444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0