Đã Đóng

Lắp HTML/CSS vào templates VinaCart CMS

- Cắt giao diện website từ file thiết kế photoshop (PSD) thành HTML/CSS, Javascript

- Phối hợp với bộ phận lập Trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm

- Triển khai giao diện HTML/CSS Javascript theo yêu cầu của khách hàng trên hệ thống website xây dựng sẵn

- Phát triển kho giao diện template cho hệ thống website xây dựng sẵn

- Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm

- Thực hiện các công việc do người quản lý giao

Kĩ năng: HTML, PSD to HTML, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: vi?t website h? th?ng qu?n lý kho t?n kho xu?t kho, website design page flipping template, html css cms simple templates, website star wars fan template, website baker convert design template, website baker best paper template, website setup user interface template, convert wordpress php templates html css, html css kids website templates, html css form templates, website design redesign nightlife template, website development microsoft project template, Html css templates, website rebuild scope work template, free real estate html css templates, website development project microsoft template, website design project plan template, html css contact templates, html css javascript templates, html css templates samples

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Hà Nội, Vietnam

ID dự án: #12022172

7 freelancer đang chào giá trung bình ₫3812698 cho công việc này

₫6666666 VND trong 7 ngày
(179 Nhận xét)
6.5
jotpathoyo

Hello, do you understand english? i understood your requirements, can we discuss to go with this. Thanks DJ

₫6666666 VND trong 5 ngày
(13 Nhận xét)
5.3
manhpham

My name is Manh from Vietnam. I read your project details and I am sure I can complete your [login to view URL] we can chat/discuss further on your project?

₫3444444 VND trong 3 ngày
(18 Nhận xét)
4.4
salimsrj

Sir, Thank you for post a great job. Your job post  require the skills of Wordpress development and I am interested for your job. I have excellent experience in Wordpress back-end development and plugins development. Thêm

₫800000 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
namdt42th

Cắt giao diện website từ file thiết kế photoshop (PSD) thành HTML/CSS, Javascript - Phối hợp với bộ phận lập Trình phát triển sản phẩm để triển khai giao diện website cho sản phẩm - Triển khai giao diện HTML/CSS Thêm

₫3444444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ladiosremanly

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Skype: [login to view URL] ------------------------------------------------------------------------------------- Thêm

₫2222222 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₫3444444 VND trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0