Đã Đóng

Input nội dung vào file QXP

Mình cần một bạn biết về QuarkXPress, yêu cầu công việc input nội dung đã dịch vào file QuarkXPress có sẵn. Bạn nào làm được vui lòng liên hệ mình theo [Removed by Freelancer.com Admin]

Cảm ơn các bạn

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Odd Jobs

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #22393968