Đã Đóng

Integrate only Moneybookers through activemerchant/offsite_payments rails gem for Credit card payment in rails app

I have a rails website that uses Stripe for credit card payment but I would like to use Moneybookers (Skrill) to accept credit card payment on the site. The design and others are done, you have to use the payment gateway here [url removed, login to view] rails gem to integrate moneybookers.

This should allow me to accept Credit card payments into my moneybookers account.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: integrate credit card payment android, integrate credit card payment asp net, integrate credit card payment, integrate credit card payment website asp, integrate credit card payment gateway, integrate credit card payment gateway net, integrate credit card payment website using net, integrate credit card payment php, integrate credit card payment php website, integrate credit card payment phpfox, integrate credit card payment a2billing, integrate credit card payment website php, moneybookers credit card payment, blackberry credit card payment app, paypal website payments pro credit card processor, php mysql credit card payment

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Accra, Ghana

ID dự án: #15463884

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

$10 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
1.8