Đã Đóng

InterCity Watch Web Site

I need to develop an informational web site for Oct. 1. I have the domaine name & hosted site but need someone to create the site using a standard tempate. I can provide the images (Some may require minor manipulation).

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Thiết kế đồ họa, WordPress Design, Website Build, Chỉnh sửa hình ảnh

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) TORONTO, Canada

ID dự án: #34766308

48 freelancer chào giá trung bình $50/giờ cho công việc này

(1415 Nhận xét)
10.0
(2381 Nhận xét)
9.8
(772 Nhận xét)
9.8
(578 Nhận xét)
9.1
(402 Nhận xét)
8.8
(455 Nhận xét)
8.9
(83 Nhận xét)
8.8
(232 Nhận xét)
8.4
(469 Nhận xét)
8.7
(106 Nhận xét)
8.6
(615 Nhận xét)
8.3
(145 Nhận xét)
8.7
(474 Nhận xét)
8.5
(300 Nhận xét)
8.1
(359 Nhận xét)
8.0
(223 Nhận xét)
8.1
(27 Nhận xét)
8.5
(323 Nhận xét)
7.8
(119 Nhận xét)
7.7
(190 Nhận xét)
7.9