IPTV Server Specialist

Đang Thực Hiện Đã đăng vào 4 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện Thanh toán khi bàn giao

seeking a highly skilled IPTV server administrator to assist with a time-sensitive M3U restreaming project. Our server, running on Ubuntu, requires an experienced professional to ensure seamless integration and full access for efficient restreaming.

Thiết kế trang web PHP Kiểm tra phần mềm Thử nghiệm trang web Ubuntu

ID dự án: #37528001

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 4 tháng trước đang mở

Được trao cho:

shivafullstack

I understand you are looking for an experienced professional to assist with a time-sensitive M3U restreaming project. My name is Shiva, and I have fullstack skills like PHP, Java, HTML5, CSS3 and JavaScript. I have wor Thêm

$60 USD trong 7 ngày
(7 Đánh Giá)
3.4

2 freelancer chào giá trung bình$48 cho công việc này

amirkhan549181

Hey Minakshi M., I hope this message finds you well. I came across your project for an IPTV Server Specialist and I am confident that I have the skills and expertise to assist you with your time-sensitive M3U restream Thêm

$35 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
1.4