Đã Đóng

Tìm người có tài khoảng aws lâu năm

12 freelancer chào giá trung bình$442 cho công việc này

(225 Nhận xét)
8.2
rstomar

Chào , Tôi đã xem qua dự án của bạn, Xin vui lòng chia sẻ bất kỳ tham khảo với tôi. >> Dưới đây là trang web tương tự của tôi , Tôi có một số thắc mắc. Vui lòng đến trò chuyện <<< Danh mục đầu tư của TÔI: - Thương m Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(85 Nhận xét)
6.7
GoogleRanking

♛ Get Top 10 Ranking with Real Traffic, sales by white hat SEO♛ Hi Dear I am able to get "Guaranteed 1st Page Ranking" to your Desired Keywords in your Local Google & [login to view URL] & "Tons Of Traffic" w Thêm

$250 USD trong 31 ngày
(147 Nhận xét)
6.3
(36 Nhận xét)
5.3
NextYoo

I do Create the best possible product, while keeping to deadlines,budgets and always creating with security in mind.--7

$500 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
5.2
mannaranjit756

Hello,I have read your project details (Tìm người có tài khoảng aws lâu năm ) . I have good knowledge in (Website Design WordPress HTML ). You are looking for a website developer and designer. I have deep knowledge Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
5.1
Artimon16

Hi, Sir. WP expert here! Hope you are doing well. I have looked at this project is something I can do I am a full-stack developer with over 9 years of experience in web development. Upon reading your project descripti Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
3.7
eunoia0107

Hello, How are you? i am a wordpress expert please share detail for making website. then i can do it and will help you thanks

$500 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
2.7
andersonfree231

Hello, Thank you for your kindness I have checked your requirements and now I am really interested in your job As a senior developer , I have 11+ years of experience of web developing such as PHP, Javascript, HTML5, CS Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.6
Iamjpmondal

Hello Employer, I am Jyotiprakash M, Senior programmer of a fastest growing Web and Digital company with 6 years of experience. Here i have read your project requirement and 100% assuring you to complete your project o Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AlexandrMaslovv

★★★★ :) Hi :) ★★★★★ I read through the job details carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Tienhmaws

tôi đã có kinh nghiệm xử lý rất nhiều các hệ thống lớn trên AWS Cloud nên tôi có thể xử lý được vấn đề này giúp bạn nhé.

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0