Đã Đóng

Cần người có kinh nghiệm trong viết bot và anti-capcha

Job Description:

Tình hình là hiện tại mình đang cần sử dụng dịch vụ anti-capcha để bypass 1 lượng lớn re-capcha. Tuy nhiên bên này có cần khách hàng của họ phải set up theo tutorial của họ, sử dụng NodeJS và Webstorm IDE rồi tạo 1 con bot để bên họ thực hiện việc bypass đó dễ dàng hơn.

Cần tìm người có kinh nghiệm đã làm việc với anti-capcha hoặc viết bot web. Mọi thông tin chi tiết vui lòng nhắn tin để hiểu rõ hơn. Xin cảm ơn

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Node.js, HTML

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #28134040