Đã Đóng

landing page hebrew + RTL

Hi

I need a pro do create a landing page with RTL support.

the page will be in hebrew.

it will be with a video we created as well.

please provide examples.

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: rtl landing page, landing page hebrew, video landing page, rtl, hebrew video, website hebrew, need hebrew, hebrew page, rtl support, landing page create, rtl hebrew, landing page website design, rtl design, website landing page design, need landing page created, pro video, video landing, landing page website, landing page examples, hebrew website, video landing website page, need landing page, action scripts provide examples, landing page video, landing page design examples

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) ramat hasharon, Israel

Mã Dự Án: #1008940

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

bestweb83

I am ready for your requirements. A good day

$80 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0