Đã Đóng

landing page hebrew + RTL

Hi

I need a pro do create a landing page with RTL support.

the page will be in hebrew.

it will be with a video we created as well.

please provide examples.

Kĩ năng: Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: rtl landing page, landing page hebrew, Create a Landing Page, video landing page, rtl, hebrew video, website hebrew, need hebrew, hebrew page, RTL Support, landing page create, rtl hebrew, landing page website design, RTL design, website landing page design, need landing page created, pro video, video landing, landing page website, landing page examples, hebrew website, page requires secure connection flex video red5, splash page landing page, sqeeze page landing page, video landing website page

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) ramat hasharon, Israel

ID dự án: #1008940

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

bestweb83

I am ready for your requirements. A good day

$80 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0