Đã Đóng

Xây dựng local brand -- 2

Mình cần tìm đồng đội khả năng về Digital MKT và Desiger graphic để xây dựng local brand . branding của mình hướng đến hàng kids nhưng phong cách strees wear , mang hơi hướng của người lớn , fom dáng basic , thay đổi idea in , thêu để phù hợp vớ xu hướng , hy vọng gặp đk ae hợp gu cùng phát triển. về phần thanh toán ae trao đổi để ra được quyết định

Kĩ năng: Thiết kế trang web, Thiết kế đồ họa, Photoshop, Thiết kế Photoshop, Illustrator

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #32885127

11 freelancer chào giá trung bình $22/giờ cho công việc này

GraphicFuture93

Hi, I'm Ready to start Right-Away on your " local brand " project. Please visit our portfolio: https://www.freelancer.com/u/GraphicFuture93 I'm very Well at logo designs, 2d -3d Graphics, Animation ,Photoshop, Adobe Thêm

$20 USD / giờ
(1405 Nhận xét)
8.0
sparkingdesigns

Hi, This is Kirti(Graphic Designer) I can help you with your Building a local brand -- 2 project. I'm an expert Designer with over 8 years experience dealing with Graphic Designs. Link to previous work : https://www.f Thêm

$25 USD / giờ
(755 Nhận xét)
7.8
InnovativeArt10

Greetings! I have gone through the requirements of your ( local brand design) project. My consistent track record for delivering innovative, beautiful and professional visual design is guaranteed to bring my clients fa Thêm

$17 USD / giờ
(837 Nhận xét)
7.3
taniasingh290997

Hey, I just checked the description you have provided regarding the project " Xây dựng local brand " and would be a pleasure to assist you on your Task. Please have a look at my portfolio to have an idea on my level Thêm

$20 USD / giờ
(434 Nhận xét)
7.1
iGTTech

Greetings, I have read the Design details for " Xây dựng local bran " and would like to share my expertise of more than 11+ year’s in design field. I work on various designing Programs and can provide quality work wi Thêm

$22 USD / giờ
(257 Nhận xét)
7.1
MikeAscendancy

I have checked your project requirements and I am much confident to deliver the same. I have 5+ year experience working on Website Development. I am expert in below techniques: # WordPress, Theme Customisation, Websi Thêm

$20 USD / giờ
(172 Nhận xét)
6.8
(382 Nhận xét)
6.5
kkirandeep582

hello mate I read with interest your posting for Xây dựng local brand -- 2 you would be delight to know that recently i have done similar projects that i can show you. you can check my portfolio as [login to view URL] is the l Thêm

$20 USD / giờ
(96 Nhận xét)
6.2
CreativeVision04

Hi, I have checked ( Local brand ) project details and can make design accordingly. I will give you a modern , fresh design with all file formats including source files . Please chcek my portfolio I have skills and Thêm

$15 USD / giờ
(51 Nhận xét)
4.7
zarminagull189

Xây dựng local brand -- 2 Hel0 there, Hope you're well. I'm willing to work on your project. We're a team of experienced, skilled and qualified members working together since [login to view URL] work samples are listed below kind Thêm

$50 USD / giờ
(9 Nhận xét)
4.4
truong2003khanh

Mình hiện tại đang là sinh viên theo học ngành Thiết kế đồ họa trường Đại học Văn Lang TP HCM. Mình thấy các bạn đang cần tìm người có khả năng về Photoshop và Illustrator và minh nghĩ bản thân có khả năng phù hợp với Thêm

$20 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0